Rólunk

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egészségipari (a megalakuláskor: Egészségügyi) Mérnöki Tudásközpontja (BME EMT) az Egyetemi Szenátus határozata alapján 2007. július 1-jén alakult meg.  Alapítói:

 • BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar,
 • BME Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont,
 • BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar,
 • BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar.

Gesztora a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara. Az EMT tagjai gazdasági szervezetek, illetve ezek szervezeti egységei lehetnek, például a BME karai, tanszékei, kutatóközpontjai és önálló kutatócsoportjai, az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodájának a BME-re kihelyezett kutatócsoportjai, más oktatási intézmények és kutatóhelyek, illetve szervezeti egységeik, más közintézmények, vállalkozások, pénzügyi szervezetek, non-profit szervezetek. Az EMT virtuális intézmény: az együttműködő szervezeteknél, azaz elkülönülten működő oktató-kutatócsoportokból, illetve oktató-kutatókból áll. Az EMT tagjává válik egy szervezet, ha csatlakozási szándékát az „Együttműködési Nyilatkozat” kitöltésével és aláírásával kinyilvánítja, és a csatlakozást az EMT Képviselői Tanácsa elfogadja. Az EMT-vel együttműködő kutatók felkérése és megbízása a csatlakozott szervezetek feladata.

Az EMT feladatai az egészségügyi mérnöki kutatás és képzés területén:

 • egységes megjelenítés,
 • kapcsolatépítés,
 • együttműködés,
 • forrásteremtés,
 • figyelemfelkeltés,
 • tájékoztatás.

Az EMT tevékenységei az egészségügyi mérnöki kutatás és képzés területén:

 • a tagszervezetek tevékenységének összehangolása,
 • a meglévő kutatási eszközpark fejlesztése, új eszközpark kiépítése,
 • a szellemi kapacitás és az infrastruktúra felhasználási hatékonyságának javítása,
 • a tagszervezetek eredményes részvételének elősegítése hazai és nemzetközi pályázatokon,
 • hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok tervszerű kiépítése és fejlesztése, a tagszervezetek egységes megjelenítése és képviselete hazai és nemzetközi szervezeteknél,
 • kapcsolattartás felsőoktatási, egészségügyi, állam- és közigazgatási szervezetekkel, egészségipari vállalkozásokkal, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, közös programok és projektek koordinálása,
 • széleskörű tájékoztatás a tagszervezetek tevékenységéről, az egészségügyi mérnöki mesterképzés támogatása szervezési feladatok ellátásával, hallgatók kutatómunkába való bevonásával, tárgyi eszközök fejlesztésével,
 • részvétel az egészségügyi mérnöki doktori képzésben a doktoranduszok kutatómunkájának támogatásával, tudományos és infrastrukturális háttér létrehozásával,
 • szakmai továbbképzések és tanfolyamok szervezése, az egészségügyi reformmal kapcsolatban szakértői és továbbképzési tevékenység ellátása.

A BME EMT portfóliója

Egészségügyi témájú kutatások és fejlesztések a BME-n