Mintatanterv, tantárgyi adatlapok, előtanulmányi rend, tanulmányi és vizsgaszabályzat

A mintatanterv a Digitális Egészségtudományi Intézet (DEI) honlapján érhető el: http://semmelweis.hu/dei/tanulmanyi-ugyek/bsc-tanulmanyi-ugyek/mintatanterv/.

A Semmelweis Egyetem által oktatott tantárgyak adatlapjai itt érhetők el: http://semmelweis.hu/dei/tanulmanyi-ugyek/bsc-tanulmanyi-ugyek/reszletes-tantargyi-lapok/.

A BME VIK által oktatott informatikai tantárgyak adatlapjai a BME VIK honlapján érhetők el: https://www.vik.bme.hu/hallgatoknak/alapkepzes/esza/.

Az EKK tanulmányi és vizsgaszabályzata a Semmelweis Egyetem - 2016. december 15-éig jóváhagyott módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetű, 2017. január 1-jétől hatályos - Szervezeti és Működési Szabályzatának 452.-475. oldalán olvasható, itt: http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2016/12/SZMSZ-egys%C3%A9ges-2016.12.15.pdf.

Az előtanulmányi rend grafikus formában itt nézhető meg: a) a 2015/16. tanév végéig érvényes változat; b) a 2016/17. tanévtől érvényes változat készül, jelenleg nem érhető el.