CVN – Összekötött életek – személyes távjelenléti hálózat

in

 

 

CVN YOOM terminál

A projekt célja

Az egészségügyben és az idősek mindennapi életvitelében is egyre nagyobb szerepet kap az otthoni gondozás. Az infokommunikációs eszközök, videorendszerek alkalmazásával csökkenthető az otthonukban egyedül élő idősek, krónikus betegek elszigeteltsége. A család, a barátok, de akár az orvos is jelen lehet virtuálisan a lakásban.

Az Összekötött életek – a személyes távjelenléti hálózat (Connected Vitality – The Personal Telepresence Network, CVN) projekt célja olyan távjelenlét-rendszer létrehozása, amely lehetővé teszi, hogy az idős emberek válogathassanak az online társas tevékenységek között. A megoldás egy speciális, két monitorból és két webkamerából, valamint egy 3D-szenzorból álló hardverkonfiguráción alapul: az egyik monitor a megszokott helyen, a másik a billentyűzet helyén található, az egyik kamera a szemre és az arcra, a másik a kézre irányul, a 3D-szenzor a testbeszédet figyeli. A rendszer használatához elegendő egy normál ADSL-kapcsolat, a videók és a hangok több csatornán át – egyszerre, szinkronizálva – továbbíthatók.
A CVN-projekt legfontosabb innovációja a távjelenlét megteremtése egyszerű és olcsó eszközökkel. A kamerák és a monitorok megfelelő elhelyezésével elérhetjük, hogy a terminálok előtt ülők úgy érezzék, mintha valójában együtt lennének. A jó szögben beállított eszközökkel szinte eltűnik az emberek közötti távolság, és noha a képátvitel digitális, a monitorok előtt ülők „analóg” tevékenységeket végezhetnek közösen. Az alsó képernyőn a távol lévő keze látható, így a szemkontaktuson kívül a testbeszéd is szerephez jut. Ily módon a virtuális térben a nagymama akár együtt gyurmázhat vagy ebédelhet az unokájával, vagy megmutathat a barátnőjének egy új kötésmintát. Természetesen az orvos-beteg távkapcsolatban is sokat segíthet a rendszer: ha többet lát az orvos, jobbak lesznek az intuíciói.
A projektet megvalósító 9 tagú konzorciumban Magyarországot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) képviseli. A BME kutatói először a technológiai hátteret alakítják ki, majd erre építve olyan alkalmazásokat és más tevékenységeket fejlesztenek, amelyeket a virtuális térben a végfelhasználók együtt végezhetnek.

 

Fő feladatok

A CVN-projekt céljainak eléréséhez – tágabb értelemben – a partnerek az alábbi feladatokat tűzték ki:

 • felhasználó-orientált hálózati követelmények felmérése;
 • specifikáció és a CVN struktúrájának definiálása;
 • interfészmodul-architektúra és intuitív vezérlőfelület kialakítása;
 • a hálózati modul architektúrájának tervezése;
 • a hálózati modul megvalósítása és intuitív vezérlőfelületek kialakítása;
 • a CVN-rendszer gyakorlati kipróbálása és tesztelése;
 • marketing, az eredmények terjesztése.

 

A BME feladatai

A BME szerepe a projektben (röviden összefoglalva): az infokommunikációs eszköztár és alaptechnológiák, valamint az ezekre épülő interaktív tartalmak kidolgozása, tervezése és implementációja. Ennek eléréséhez az alábbi feladatokat kell elvégezni:

 • Saját CVN-terminál fejlesztése:  a konzorciumot vezető holland cégtől kapott prototípus alapján a fejlesztéshez és teszteléshez szükséges olcsóbb változat tervezése és fejlesztése.
 • Speciális videokonferencia-alkalmazás konfigurálása és üzemeltetése: a CVN-rendszer egyik alapképessége a kettős képernyőn történő videoátvitel. A szinkronizált képátvitelre, valamint több végfelhasználó egyidejű összekapcsolására Flash-technológiájú kliens-szerver környezetet használnak. Ennek konfigurálása, üzemeltetése, továbbá a kifejlesztett új modulokhoz történő illesztése a BME feladata.
 • Flash alapú interaktív környezet fejlesztése: a projektben létrehozott CVN-eszközön számos olyan funkciót, virtuális gyakorlatot és alkalmazást kell megvalósítani, amely lehetővé teszi, hogy a végfelhasználók  életük minden területén segítséget kaphassanak. A konkrét feladatok a 3D-szenzorra, a webkamerákra, valamint az érintőképernyőre épülő játékok és egyéb alkalmazások. Ezek egységes kezelésére egy kliens-szerver alapon működő saját keretrendszer készül, amelyet a videokonferencia-szerverhez illeszkedően szintén Flash, Action Script, Java, PHP és HTML alapon valósítanak meg.
 • Eszközkezelő programinterfész: a helyi eszközöket csak egy külső programinterfész segítségével lehet Flash-környezetben kezelni. A programinterfész tartalmazza a hardvereszközökkel történő alacsony szintű protokollt, továbbá gondoskodik a jelek/képek feldolgozásáról, valamint a Flash-programmal történő kommunikációról. Az eszközkezelőnek nevezett programinterfész rezidens módban futó háttérprogram formájában valósul meg.
 • Felhasználói tartalmak kidolgozása és fejlesztése: a konzorciummal és a végfelhasználókkal szorosan együttműködve az alkalmazások konkrét jellegének, tartalmának és formai követelményeinek kidolgozása, majd az alkalmazások megvalósítása.
 • Tesztelés: az elkészült programok és hardvermodulok labortesztelése; a videokommunikációs architektúra technikai kiértékelése, az elkészült végfelhasználói programok kiértékelése.
 • Disszemináció: a projekt során folyamatos beszámolók a technikai és tudományos eredményekről szakmai fórumokon, nyílt napokon és konferenciákon. A nyomtatott és az elektronikus sajtó tájékoztatása az eredményekről.

 

A projekt gazdasági és tudományos megalapozottsága, előnyei

Globális jelenség, hogy az egészségügyi kiadások gyorsabban nőnek, mint a GDP. A jelenlegi arány még 10 százalék alatti, ám a Frost & Sullivan 2008-as prognózisa szerint 2020-ban az egészségügyi kiadások a GDP 16 százalékát is elérhetik. Meg kell tehát ragadni minden eszközt a költségek leszorítására. Ilyen eszközt jelentenek – többek között – az infokommunikációs megoldások, amelyekkel manapság már az egészségügy szinte minden területén találkozhatunk. Az idős, de nem beteg, ám sokszor egyedül élő generáció függetlenségét és életvitelét megőrizni szintén kiemelten fontos feladat. Erre azonban a jelenlegi technológiák csak részben képesek.
A CVN-projekt egy integrált terméket és szolgáltatásrendszert kíván létrehozni piac-orientált módon. A jelenleg YOOM-nak nevezett termék egy speciálisan összeállított terminálból, a rajta futtatható alkalmazásokból és a hozzájuk kapcsolódó központi szerverszolgáltatásból áll. A tervek szerint a csomagot a konzorcium holland vezetője értékesíti majd a piacon.
Ami a termékben rejlő üzleti lehetőségeket illeti, e téren az országok többsége – így Magyarország is – csak a kezdeti lépéseknél tart. A távmonitorozás és a virtuális jelenlét az üzleti szférába ugyan már lassan beszivárog, ám ezek a rendszerek jelenleg még igen költségesek.
Tudományos szempontból a projekt számos újdonságnak számító elemet tartalmaz. Ezek egyike a presence, azaz a jelenlét érzésének megteremtése, ami a virtuális valóság kutatásának egyik fontos eleme. A CVN-terminálban meghatározott szögben, speciális, szabadalmaztatás alatt álló módon helyezik el a képernyőket és a kamerákat, ezáltal maximalizálva a hatás mértékét. Egy másik fontos technikai innováció a szinkronizált képátvitel, a szemkontaktus, ami az érzelmek kifejezésekor és a távtanulásnál különösen fontos. További újdonság a 3D-szenzor, ami a kommunikációs folyamat során a testbeszédet rögzíti, illetve teszi egyedi módon elemezhetővé.

 

A projekt jövőbeni hasznosíthatóságának lehetőségei

A hagyományos telekonferencia-rendszerek (például a CISCO virtuális konferenciaasztala) megpróbálják a fizikai és virtuális teret áthidalni, és ezáltal a jelenlét érzését megteremteni. Bár egyre elterjedtebbek, elsősorban méretük miatt jellemzően szolgáltatás formájában érhetők el. Az otthonukban egyedül tartózkodó idős emberek elszigeteltségének csökkentésére, biztonságérzetük növelésére jelenleg nem léteznek olcsó és megbízható rendszerek. A CVN YOOM helyi beállításai pontosan tükrözik a felhasználó profilját, magatartását, otthoni környezetét, a termék jövőbeni hasznosítása során tehát nagyon fontosak a projekt során gyűjtött és elemzett felhasználói tapasztalatok.
Ilyen céleszköz jelenleg nincs a piacon, ám igény minden bizonnyal volna rá. A CVN YOOM az idősödő társadalmak számos problémájának orvoslására kínál ugyanis megoldást. A konzorciumban számos külföldi kis cég (KKV) vesz rész, amelyek otthonápolással és idősek felügyeletével foglalkoznak, és amelyek termék jelleggel szeretnék bevezetni a projekt során kifejlesztett szolgáltatásokat.

 

http://www.connectedvitality.eu/

 

Cikkek, előadások, rendezvények:

 • Vajda Lóránt: Távjelenlét a magány ellen, 2012. március 1., Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK)  – az előadás

          - Guruló ötletek Összefoglaló (sajtóközlemény) a MEREK rendezvényéről

          - Guruló ötletek, 2012. március 6. Prim Online

          - Guruló ötletek mozgáskorlátozottak életét segítő megoldások, 2012. március 6. Infovilág

          - Guruló ötletek, 2012. március 7. Medical Online

 • Vajda Lóránt: Távjelenlét a magány ellen, 2012. november 29., BME EMT nyílt nap az előadás