Egészségügyi szervező alapszak, ügyvitelszervező szakirány

Az egészségügyi ügyvitelszervező szakirány hét szemeszter alatt átfogó képzést nyújt

 • az informatikai tudományok,
 • az egészségügyi tudományok,
 • az orvostudomány, valamint
 • a klinikai informatika területén.

A diplomás ügyvitelszervező magas szinten képes ellátni a kórházak, a rendelőintézetek, a háziorvosi szolgálatok, valamint az egészségügyi háttérintézmények informatikával összefüggő feladatait, azaz

 • képes egészségügyi ügyvitelszervezőként, információrendszer-szervezőként és -üzemeltetőként, kontrollerként dolgozni;
 • ismeri az egészségügy struktúráját, az egészségügyi intézmények rendszerét, felépítését, működési mechanizmusát, az intézmények közötti információáramlás módját;
 • ismeri az alapvető gazdasági összefüggéseket, törvényszerűségeket, és alkalmazni tudja az intézményi (vállalati) gazdálkodás alap­vető szabályait;
 • képes alkalmazni az egészségügy finanszírozásáról szerzett elméleti és gyakorlati ismereteit;
 • önállóan tud számítógépes rendszereket kezelni, működtetni;
 • alkalmazni tudja a rendszer- és információelmélet, valamint a szervezés- és vezetéselmélet alapjait;
 • ismeri a számvitel és adózás alapjait, továbbá az alapvető számvitel-elemzési technikákat.
Orvosi, gazdasági, informatikai, egészségügyi alapismeretek egyetlen magas szintű képzésben!


Felvételi követelmények

A felvételhez kettőt kell választani az alábbi érettségi vizsgatárgyak közül: biológia, fizika, informatika, kémia, magyar, egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz vagy spanyol), egészségügyi alapismeretek vagy közgazdasági alapismeretek.

Tantárgycsoportok

 • Orvostudomány (humán anatómia, élettan-kórélettan, invazív és intenzív terápia stb.)
 • Egészségtudomány (egészség­ügyi jog, népegészségtan, orvosi kódrendszerek, kontrolling, egészség­gazdaságtan, egészségügyi menedzsment stb.)
 • Matematika-fizika (analízis, fizika és biofizika, biostatisztika és epidemiológiai mérések stb.)
 • Számítástechnika-informatika (digitális rendszerek, programozás, számítógép-hálózatok, operációs rendszerek, algoritmusok, adatbázisok, intelligens rendszerek, bioinformatika, orvosi képalkotás, adatvédelem stb.)
 • Egészségügyi informatika (elektronikus betegrekord, az alapellátás és a járóbeteg-szakellátás informatikája, kórházi inforendszerek, orvosi terápiás informatika, kórház­gazdálkodás stb.)
 • Egyéb (angol, egészségügyi latin, bioetika stb.)
 • Intézményi szakmai gyakorlat
 • Szakdolgozat
A képzés felelőse a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kara, a számítástechnikai-informatikai tantárgyak oktatásának felelőse a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara.


Tantárgyi adatlapok:
https://www.vik.bme.hu/hallgatoknak/alapkepzes/esza/

Mintatanterv:
http://semmelweis.hu/dei/files/2012/07/MINTATANTERV.pdf

Kapcsolat, kari felelősök

Réni, a páciens

Semmelweis Egyetem, Digitális Egészségtudományi Intézet (DEI)
http://semmelweis.hu/dei/
Dombai Péter, +36 20 663 2338 (Gyurkovics Zoltánné telefonszámán), dombai(at)ekk(dot)sote(dot)hu

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Egészségipari Mérnöki Tudásközpont (EMT)
http://esza.emt.bme.hu
dr. Hanák Péter, +36 1 463 2022, hanak(at)emt(dot)bme(dot)hu

További információ