EmbAssi

in

A tervezett projekt célja a két intézet közötti jövőbeli kutatás-fejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása a fent említett tudományos területeken.

Mára a számítástechnika, az információs és kommunikációs technológiák fejlődése olyan stádiumba jutott, hogy gyakorlatilag végtelen adatfeldolgozási, adattárolási és adatátviteli kapacitással számolhatunk. Napjaink valósága a mindig és mindenütt jelenlévő informatika. Különös jelentősége van az egyre szélesebb körben elterjedő beágyazott (azaz programvezérelt processzorral működtetett digitális) rendszereknek és a vezeték nélküli adattovábbításnak. A beágyazott rendszerek korábban nem lehetséges mértékben bővítik a minket körülvevő eszközök funkcionalitását, a helyi jelfeldolgozás és a beépített döntési algoritmusok önálló intelligenciával vértezik fel őket. Ugyanezek az eszközök a vezeték nélküli hálózatoknak köszönhetően automatikusan tudnak egymással kapcsolatot létesíteni és együttműködni számos feladat megoldásában.

Az új technológiai lehetőségek egyik legígéretesebb felhasználási területe az ambiens rendszerekkel segített életvitel (ambient assisted living, AAL). Az AAL-rendszerek olyan rendszerek, amelyek felügyelik és segítik az arra rászoruló időskorúak és fogyatékkal élők mindennapjait, a rehabilitációra, ápolásra és gondoskodásra szorultakat. Tágabb értelemben az életviteli alkalmazások közé soroljuk az olyan rendszereket is, amelyek a járművezetők, a sportolók és testedzést végzők életfunkcióit, a veszélyes munkahelyeken dolgozók tevékenységét felügyelik, és ide tartoznak az intelligens épületek, otthonok, lakóhelyi környezetek folyamatosan fejlődő felügyelő és vezérlő rendszerei is. Új alkalmazások, így beágyazott rendszerek fejlesztésekor is a siker titka a rekonfigurálhatóságban, az újrahasználhatóságban, a rugalmasságban és a gyors prototípus-fejlesztésben rejlik. Ez nemcsak olyan biztonságkritikus alkalmazásoknál igaz, mint a gépjárművek, a repülőgépek vagy az egészségügyi alkalmazások, hanem igaz a távközlésben (mobil-világ, e-világ) és az intelligens otthonokban is. Ma már a processzorok több mint 98%-a „be van ágyazva”, nem láthatók, nem használhatók a megszokott módon, számítógépként. A mérés- és szabályozástechnikai eszközök fejlődési trendje az, hogy ma már nem a gyártó, hanem a felhasználó határozhatja meg az eszközöktől elvárt funkciókat, intelligens és adaptációs képességeket.

Ezt az olyan fejlett programozható logikai eszközök teszik lehetővé, mint a programozható kapumátrixok (Field Programmable Gate Arrays, FPGAs). Az FPGA szoftveresen konfigurálható adott funkció elvégzésére, így tetszőleges digitális rendszert képes megvalósítani, többek között mikrovezérlőket, memóriaegységeket, aritmetikai operátorokat, igénytől függően. A programozható logikai eszközök előnyei közé tartozik az alacsony energiaszükséglet és a kis méret, de talán még fontosabb, hogy párhuzamos adatfeldolgozásra is képesek és használat közben átprogramozhatók.

  • Magyar-horvát kormányközi TéT-együttműködés, 2009-2010;
  • Beadás: 2008. október, futamidő: 24 hónap
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Egészségügyi Mérnöki Tudásközpont & Irányítástechnika és Informatika Tanszék (HU); Institute Ruđer Bošković, Division of Electronics, Laboratory for Stochastic Signals and Processes Research (CR)