Gyakori kérdések, válaszokkal

Gyakori kérdések és válaszok az egészségügyi ügyvitelszervező szakirányról

 1. A felvi.hu lapon azt olvasom, hogy az egészségügyi szervező alapképzésnek három szakiránya van. Mind a három szakirány indul a Semmelweis Egyetemen?
  Nem, a Semmelweis Egyetem - a BME közreműködésével - csak egyetlen szakirányt indít, az egészségügyi ügyvitelszervező szakirányt.
 2. A felvi.hu lapon a felvételi követelmények között a földrajz is meg van adva érettségi vizsgatárgyként, ezeken a weblapokon azonban nem látom. Véletlenül?
  Szándékosan nem szerepel. A földrajzi ismeretek és a földrajz iránti érdeklődés fontosak a másik két szakirányon (az egészségturizmus-szervezőin és az egészségbiztosításin), az egészségügyi ügyvitelszervezőin azonban fontosabbak az informatikai, matematikai, fizikai, egészségügyi és közgazdasági ismeretek, valamint az irántuk való érdeklődés, no meg az angol nyelv ismerete és szeretete. A Semmelweis Egyetem ezért nem veszi figyelembe a földrajz vizsga eredményét a felvételkor.
 3. Hol indul még egészségügyi ügyvitelszervező szakirány az országban?
  A Semmelweis Egyetem mellett (ahol a BME a felelős a számítástechnikai-informatikai tárgyak oktatásáért) még a Debreceni Egyetem nyíregyházi és a Pécsi Tudományegyetem zalaegerszegi kihelyezett tagozatán indul ilyen képzés. A képzési és kimeneti követelmények azonosak, azonban a mintatantervek és így az oktatott tárgyak is mások.
 4. Milyen arányban szerepelnek az egyes szakterületek az egészségügyi ügyvitelszervezők képzésében?
  Számítástechnika, informatika, egészségügyi informatika: 50%, orvos- és egészségtudomány: 20%, gazdasági és jogi ismeretek: 10%, természettudományok: 10%, egyéb: 10%.
 5. Mivel foglalkozik az egészségügyi ügyvitelszervező?
  Kórházak és klinikák, szakorvosi rendelőintézetek és laboratóriumok, háziorvosi rendelők, egészségügyi háttérintézmények és kutatóhelyek,  gyógyszertárak és gyógyszergyárak informatikával összefüggő feladatainak megoldásával; közvetítőként egyrészt az orvosok és az egészségügyi szakalkalmazottak, másrészt a mérnökök és informatikusok között; a beruházó megbízottjaként, képviselőjeként nagy informatikai rendszerek fejlesztésekor.
 6. Van-e jobb megnevezés arra a végzettségre, amit ezen a szakirányon szerezhetek?
  Igen, van: egészségügyi szakinformatikus.