Informatika egészségügyi ügyvitelszervezőknek

A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 2008. májusában együttműködési megállapodást kötött az egészségügyi informatikai menedzserek, illetve az egészségügyi ügyvitelszervezők oktatásáról. A megállapodás a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara (VIK), illetve a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara (ÁOK) között több évtizede fennálló oktatási és kutatási együttműködésen alapul.

A megállapodás szerint a 2008/2009. tanév első félévétől kezdve a VIK oktatta két féléven át az alapozó számítástechnikai-informatikai tárgyakat az ÁOK kifutó, öt éves egészségügyi informatikai menedzser szakán, illetve oktatja azóta is a három éves egészségügyi szervező alapszakának ügyvitelszervező szakirányán.

Az ÁOK-n a képzés felelőse 2010. május végéig dr. Jávor András, az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet (EIFTI, EII) korábbi igazgatója volt, őt dr. Dinya Elek követte. 2015 februárjától az igazgató feladatokat dr. Szócska Miklós látja el. Az EIFTI 2010. júniusától a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karához (EKK) tartozik, a neve 2015. júniusában Digitális Egészségtudományi Intézetre (DEI) változott. A kari összekötői feladatokat az EKK-n Dombai Péter, a VIK-en dr. Hanák Péter látja el.

A számítástechnikai-informatikai tantárgyak oktatásának szakmai felügyeletére a két kar 2008-ban közös szakbizottságot hozott létre. Az Egészségügyi Informatikai Szakbizottság (EISZB) 2009. februárban kezdte el a munkát; tevékenysége 2013 óta szünetel. Az EISZB feladata az egészségügyi ügyvitelszervező szakirány mintatanterve informatikai vonatkozású részeinek a gondozása és az informatikai oktatás felügyelete mellett az egészségügyi informatikai mesterképzés előkészítése. A mintatanterv szerint a BME VIK-en oktatott tantárgyak tematikáját a tantárgyi adatlapok ismertetik.

A tanulmányok folytatására a Semmelweis Egyetemen elsősorban az egészségügyi menedzser, a BME-n elsősorban az egészségügyi mérnöki mesterképzés ad lehetőséget, de egészségügyi ügyvitelszervezői végzettséggel más szakokon és más egyetemeken is lehet mesterfokozatot szerezni.

A számítástechnikai-informatikai tantárgyak oktatásában jelenleg a BME következő tanszékei vesznek részt: Automatizálás és Alkalmazott Informatika Tanszék (AAIT), Elektronikus Eszközök Tanszék (EET), Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék (HIT), Irányítástechnika és Informatika Tanszék (IIT), Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék (MIT), Számítástudományi és Információelméleti Tanszék (SZIT), Távközlési és Médiainformatikai Tanszék (TMIT).